Skip to content

Przedłużony termin wypłaty zasiłków

Spis treści

Prezes ZUS poinformowała, że w związku z pandemią po raz kolejny przedłużono świadczenie z tytułu dodatkowej opieki. Rodzice mogą z niego korzystać do 25 kwietnia.

Dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne zostało po raz kolejny przedłużone. Oznacza to, że do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą korzystać z tej formy wsparcia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje zarówno na okres zamknięcia, jak i ograniczonego funkcjonowania żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych oraz innych instytucji, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony, co oznacza, że do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą korzystać z tej formy wsparcia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje zarówno na okres zamknięcia, jak i ograniczenia działalności żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych oraz innych instytucji, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi.

Prawo do świadczenia ZUS mają rodzice dzieci w wieku poniżej 8 lat. O zasiłek mogą ubiegać się również rodzice dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 24 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy, zarówno zwykły, jak i dodatkowy, wprowadzony ze względu na pandemię, wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłacany jest za każdy dzień, w którym świadczona jest opieka, w tym za dni ustawowo wolne od pracy.

1 Comment

  1. katarzyna321
    4 maja 2022 @ 11:16

    Super, czekalam wlasnie zeby odebrac dodatkowy zasiłek ZUS

Dodaj komentarz